Yhteystiedot:

Kari Iso-Järvenpää
p. 044-3572805
kari@iso-jarvenpaa.fi

Jaa kaverille!

Share |

Uusimmat kuvat

Uusimmat kirjoitukset

Sivuja päivitetty:

15.11.2013

CV

Henkilö- ja perhetietoja

Nimi                      Kari Iso-Järvenpää, Tietoliikenneteknikko

Perhe                    Vaimo ja kaksi aikuista poikaa

Asuinpaikka         Salo

Puhelin                 +358 (0)44 3572805

Sähköposti            kari(at)iso-jarvenpaa.fi

Erityisosaaminen  Projektijohtaminen ja -koordinointi, ihmissuhdetaidot,
                                kansainvälinen toiminta, tilannekomiikka.


Koulutuksella hankittuja eväitä työelämän haasteisiin

2012             Yrittäjän sijaispalvelu (SIPA) - valmennus
2010             Yrittäjän Ammattitutkinnon luentoja
2007             V-S TE-keskus / TOP-Resurssi Oy, ”Yrittäjän ykkös-
                     valmennus”-kurssi.
2003             Nokia Oyj. Luotettavuuskouluttajan koulutus
1997             Dale Carnegie kurssisarja. Aihe: Kommunikaatio ja Johtajuus
1978–1981   Turun Teknillinen Oppilaitos. Tietoliikenneteknikko (vastaa
                     nykyistä AMK-tutkintoa)
1971–1973   Salon Ammattikoulu. Radioasentaja

Työsuhteiden kautta saatuja oppeja ja kokemuksia

Protomo, Salo ja Osuuskunta SunVerstas (2009 - 2012)
Osallistuin Yrityssalon Protomossa kahteen idean tuotteistamisen hankkeeseen. Tavoitteena Protomossa on, että ideasta kehittyy maailmanlaajuiseen levitykseen soveltuva uusi tuote. Ensimmäisen hankkeen tuloksena tiimi päätti perustaa Osuuskunta SunVerstaan. Näiden kahden hankkeen lisäksi olen osallistunut erilaisten liiketoimintamallien kehittelyyn.

Nokia Oyj (1999 - 2009)
– Kehityspäällikkönä kehitin tuotesuunnittelulle uusia ja tehokkaampia
   toimintatapoja sekä toimintaprosesseja.
– Asiantuntijana paneuduin tuotelaadun kokonaisvaltaiseen parantamiseen,
   huomioiden tuotteen koko elinkaari.
– Projektipäällikkönä johdin ja koordinoin tuotteen kehittämisprojektia.

 Benefon Oy (1990 - 1999)
– Projektipäällikön roolissa johdin tuotekehitysprojektia, joka kuului laajaan
  EU:n tutkimusprojektiin (MORE), jossa tutkittiin mahdollisuutta tuotteis-
  taa ikääntyville ja vammaisille omaa hätäpuhelinta sekä siihen liittyvää
  palvelujärjestelmää.
– Suunnittelijan tehtäväni Benefonissa käsittivät puhelimen komponenttien
  suunnittelua sekä niiden yhteensovittamista kokonaiseksi tuotteeksi.

Nokia Mobile Phones Oy (1987 - 1990)
– Toimin suunnittelijana mm. ensimmäisessä Ranskan R2000-verkkoon
   tarkoitetussa käsipuhelimen suunnitteluprojektissa. Tämän päätyttyä
   koordinoin alihankkijoiden testausjärjestelmien kehittämistä ja
   suunnittelua puhelinlisälaitteille.

Suunnittelutoimisto Iso-Järvenpää Ky (1986 - 1996) (Laitekorjausta ja -suunnittelua)
– Perustin oman yrityksen ”Salon Toimistohuolto Ky” 1986, jonka
   myöhemmin vaihdoin suunnittelutoimistoksi, koska se vastasi paremmin
   silloista tehtävänkuvaa.

Konttoriforum (1982 - 1985)
– Konttorikonemekaanikkona oli todella miellyttävää palvella
   salonseutulaisia asiakkaita ja toimistohenkilökuntaa, samalla tulivat
   seudun yrityselämä ja virastot tutuiksi.

ASEVELVOLLISUUS SUOMEN ARMEIJASSA

1976 - 1977   2. Erillinen Viestikomppania, Turku